Drukuj

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 444. Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce